Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2018

5729 da84 350
Reposted frommoai moai viapampampam pampampam
7080 0604 350
Reposted bytvaseyes tvaseyes
7078 629c 350
Reposted bynotyourstrawberry notyourstrawberry
7075 1bc9 350
Reposted byheinousSilentForestatramentovvasiostraHypothermiandmythczeresniatomczanjulleinzynieranderer-tobijunior13hornypigeonkwasmiloszgubertu-ditrobintskrolowa-snieguBalladynaSoulPLnawetsredniolaparisiennepleplejanuschytrusImmortalysflosikbrujawiksz8agienny
7074 c48e 350
Reposted bymonique92notyourstrawberry
7073 fb57 350
Reposted byEinhornZorrobitstackerHypothermiahornypigeonpdr320mirandov2pxHogattaajanuschytruskaesekuchenpassingbirdFredFuchswhiten0isemietta-worldambassadorofdumbwybuchmuzguWhiteLight

September 19 2018

4951 b1e8 350
Reposted fromcalifornia-love california-love viafreeway freeway
Kokieteria – sztuka uczynienia pierwszego kroku tak, aby mężczyźnie się zdawało, że to on go zrobił.
— Georges Armand Masson
Reposted fromxalchemic xalchemic viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
5352 0d3a 350
Reposted frompastelowe pastelowe viagdaanka gdaanka
5220 93c0 350
Reposted fromrol rol viagdaanka gdaanka

September 16 2018

0482 880a 350
Reposted from4777727772 4777727772 viaoblivious oblivious
4064 e4a2 350
4063 8591 350
Reposted byzielony-rowerderletzteschreiHanoiambassadorofdumbunnotobecontinuedcolorfulmontakinzynierjazonkivlovbladzikarachnephobicnothingiseverythingidjetmarvellousniezwyyklabodyinthegardenOkruszekquinneAtari8agiennylefuwujcioBatliveattherainbowltefreewaystraycatAmericanloverfistiskillzmcflysebnerhalsharseelbeltanejanuschytrusdawitwrednaLukasYorkTigerleniedoskonalosclolufoMilcatopynesraitniepotrzebnaprzygodatomorrownevercomesadaaa93chowchowguniaaaaaanotyourstrawberrypragnieniawieskemolotovcupcake
2388 6ed3 350
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
Reposted frombluuu bluuu viaWlodara Wlodara

Lubię jesień… Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.

— Paweł Pollak
9073 d9e2 350
Reposted fromemsik emsik viakeeplooking keeplooking
2032 c0de 350
Reposted fromEtnigos Etnigos vialottee lottee
Reposted fromhalucynowa halucynowa viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl