Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2020

3907 33b3 350
Reposted bykrysbu krysbu

April 02 2020

Sponsored post
6083 3190 350
Reposted bydreamboat dreamboat

December 08 2019

Reposted fromshakeme shakeme viaataga ataga
4596 cfcb 350
Reposted fromEtnigos Etnigos viasatyra satyra
9101 2b8d 350
Reposted fromEtnigos Etnigos viasatyra satyra
9435 044f 350
Reposted fromniemamzdrowia niemamzdrowia viapankamien pankamien
8399 a215 350
Reposted fromFeindfeuer Feindfeuer viaikari ikari

December 07 2019

9944 1f0e 350
Reposted byniskowoaknatazsdobrysucznikKokosemkwasmilosz8agiennyEdgihornypigeonfinkaBabsoninnocencjahaftowanaksiezniczkatomashno-mocarz-jestemfriqueniedoskonaloscdotmariuszjaphyceplusoskigoblapajlotbehciokrysbusucznikcornymistickmichalkoziolpajok8uumlaut
9647 ea5a 350

May 07 2019

Reposted fromshakeme shakeme viaaskman askman
0817 13d9 350
Reposted fromsoftboi softboi via48hrs 48hrs

May 03 2019

2365 b135 350
Reposted fromsilkydreams silkydreams viatimetobegin timetobegin

April 30 2019

5710 11c4 350
Reposted fromtfu tfu viaKrzychulec Krzychulec
Reposted fromFlau Flau vianiedoskonalosc niedoskonalosc
Podobno ludzie wracają, gdy kończą im się miejsca, w które mogli uciekać.
— Doctor Evil
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc

W dzisiejszym świecie modne są: hejt, dupa, fit, vege, insta, story, gluten, eko.

A człowiek tak bardzo potrzebuje tego, co wyszło już z mody. Miłości, szczęścia, uśmiechu, lojalności, spaceru, pocałunku, zaufania, empatii, bezpieczeństwa.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapozakontrola pozakontrola
6094 b1a7 350
Reposted fromaggape aggape vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...